Vercruycen Christiaan (Broeder Bartholomeus) (ca. 1610-1679)

° Gent, ca. 1610 – † Oostende, 15 oktober 1679

loopbaan

Broeder inde Orde der Kapucijnen
36 jaar kloosterleven bij overlijden

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 14.05.2009.