Varendonck Theodoor (Pater Iustinianus) (ca. 1632-1676)

° Nieuwkerken-Waas, ca. 1632 - † Oostende, 24 september 1676

loopbaan

Pater in de orde der Paters Kapucijnen
22 jaar kloosterleven bij overlijden;
predikant; legde in 1676 getuigenis af voor de burgemeester enschepenen van het Vrije in het geschil tussen de pastoor van Klemskerke, Jacobus De Clerius tegen Maillaert Boudens en Jan Jacobs, pachters van de belasting op de bieren.

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 13.05.2009.