Van Nuys Marie-Cathérine

loopbaan

«Geestelijke dochter» (= Reguliere in de Derde orde van St. Franciscus); werkzaam in het Godshuis “Drie Koningen “ te Oostende.

bibliografie

J. COOPMAN, Het Godshuis “De Drie Koningen”, in : Ostendiana III, Oostende, 1978, p. 61 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 23.04.2009.