Van Iseghem Emile

loopbaan

Oostends geestelijke;
in zijn nagedachtenis werd een hoofdaltaar geschonken voor de voorlopige Sint-Jozefskerk (1889)

bibliografie

R. HOUWEN, I. VAN HYFTE en P. DEHEM, God blijft glimlachen, Oostende, 1989.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 22.04.2009.