Van De Weghe Anna (Zuster Marie Delphine) (1890-?)

° Oostende, 26 juni 1890

loopbaan

Zuster in de Orde der Kannunikessen van de H. Augustinus
Geprofest op 29 september 1913
Naar Engels-Indië vertrokkenvoor missioneringswerk op 20 oktober 1913

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 18.03.2009.