Van Der Meersch Albert (Broeder Karel)

loopbaan

Broeder in de Orde der Witte Paters
Geprofest op 8 september 1938
Vertrokken naar Belgisch Congo (Boudewijnstad) voor Missioneringswerk op15 oktober 1947

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 16.03.2009.