Vanden Zype Jan-Baptist

loopbaan

Deken van dekanaat Oudenburg van 1656-1661
Kannunik van Sint-Donaas

bibliografie

H. VANSTEENKISTE, Het Kerkelijk Leven te Oostende in de 17de en 18de eeuw (licenciaatsverhandeling), Leuven, 1986.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 12.03.2009.