Vander Donckt Gustaaf (1881-1949)

° Zegelsem, 9 oktober 1881 - † Oostende, 18 maart 1949

loopbaan

Pater Scheutist
Na terugkeer uit Belgisch-Congo in 1926, was hij nog aalmoezenier van de Dames du Sacré Coeur in Oostende

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 12.03.2009.