Vandenbussche Andries (1915-2004)

° Leke, 29 december 1915 - † ?, 2004

loopbaan

20 december 1941 : priesterwijding
3 september 1941 : surveillant/professor St. Amandscollege Kortrijk
september 1952 : medewerker Katholieke Actie Centrale Roeselare
Diocesaan proost Katholieke Brugers- en Middenstandsjeugd
KSA Jong-Vlaanderen (later Katholieke Middenstandsjeugd)
Lesgever Vormingsinstituut
5 januari 1966 : Nationaal proost KJM
3 juli 1968 : pastoor Oostende St.-Antonius
11 mei 1970 : district-vicaris voor de Kuststreek (tot 01.09.1982)
1982 : Algemeen Directeur Zusters van de H. Kindsheid Ardooie
Schonk zijn archivalia aan het Kadoc, Leuven

bibliografie

L. COULIER, Een beetje ruw maar oprecht. De vissersparochie St.–Antonius Oostende 1899-1999, Oostende, 1999.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.03.2009.