Vanden Abeele Joris (1892-1980)

° Veurne, 23 januari 1892 – † Oostende, 17 mei 1980

loopbaan

30 maart 1918 : priesterwijding
21 september 1919 : Invigilator OLV College Oostende;
directeur O.L.V.College (lagere afdeling)
december1933 : onderpastoor Oostende Sint-Petrus en -Paulus en rector Capucijnenkerk
30 september 1941 : pastoor St.-Antonius
19 september 1952 : pastoor Nieuwpoort OLVrouw
13 december 1963 : ontslag; wordt aalmoezenier Pontongesticht

bibliografie

R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979, p. 55.
L. COULIER, Een beetje ruw maar oprecht. De vissersparochie St.–Antonius Oostende 1899-1999, Oostende, 1999.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 04.03.2009.