Vande Casteele Clement - Jacques (1821-1907)

° Bissegem, 12 maart 1821 - † Kortrijk, 2 januari 1907

loopbaan

Priester gewijd te Bruge op 19 juni 1848
Parochiepriester in Oostende 28 februari 1849 – september 1867
Legeraalmoezenier te Oostende 1852 – 1867
Pastoor in het Sint-Janshospitaal in Brugge 21 september 1867 – december1871
Pastoor te Gullegem 13 december 1871 – 8 september 1879
Ontslagnemend 9 september 1879

bibliografie

R. VAN CRAEYNEST, Mevrouw Uzielli-Brasseur, in : De Plate, 1990, p. 294-295.
I. VAN HYFTE, Oostende solidariteit met de Pauselijke Zoeaven, in : De Plate, 1993; p. 71-79.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 03.03.2009.