Van Caster Maria

loopbaan

Zuster in de orde van de Zusterkens der Armen
Werkzaam in het Ouderlingengesticht “Ponton” in Oostende
Begraven Kerkhof Nieuwpoortse Steenweg

bibliografie

I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 02.03.2009.