Van Caillie Cécile (Zuster Vincent de Paul de la Ste. Face)

loopbaan

Zuster in de orde van de Zusterkens der Armen;
Werkzaam in het ouderlingengesticht “Ponton” ;
Overste van 1973 tot 1978

bibliografie

I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 02.03.2009.