Van Breuseghem Theodoor (Pater Gregorius) (ca. 1660-1716)

° Dendermonde, ca. 1660 - † Oostende, 28 oktober 1716

loopbaan

Pater in de orde der Kapucijnen
predikant en biechtvader;
gedurende vele jaren was hij de vaste predikant in de parochiekerk van Oostende;
omdat de pastoor onenigheid met de kapucijnen had in verband met de verering van Sint-Antonius en het Oktaaf van Allerzielen (die volgens de pastoor teveel volk wegtrokken uit zijn kerk ten voordele van de Kapucijnenkerk), gebeurde het in 1700 dat pater Gregorius met Allerzielen de kansel van de parochiekerk wilde opgaan om te preken… maar de pastoor verhinderde dat en zei dat hij alles zelf zou doen.
37 jaar kloosterleven bij overlijden;

bibliografie

J-P. TYTGAT, Dodenlijst van het Kapucijnenklooster van Oostende, in : Ostendiana V, 1986, p. 69 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 02.03.2009.