Teygeman Jozef (Pater Gabriël) (1901-1988)

° Oostende, 16 december 1901 - † Gent, 1 februari 1988

loopbaan

Pater in de orde der Dominikanen
Priester gewijd op 2 augustus 1925
Vertrokken voor missioneringswerk in Belgisch Congo (Uele-missie) op 18 oktober 1935
Leraar aan Klein-Seminarie te Dungu en te Rungu.

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

iconografie

Portretfoto op doodsprentje

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.02.2009.