Tanghe Hilaire (1883-1947)

° Kortrijk, 11 januari 1883 - † Blankenberge, 14 januari 1947

loopbaan

Priester gewijd te Brugge op 19 december 1908
Leraar Sint-Lodewijkscollege Brugge
Aalmoezenier van de Belgische vluchtelingen in Blackburn tijdens W.O.I;
Leraar O.L.V. College tijdens interbellum
Principaal O.L.V. College 1911-1932
Pastoor Sint-Rochus Blankenberge, 1932

bibliografie

R. HOUWEN, Een collegemeester vertelt, Oostende, 1979, p. 55.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 18.02.2009.