Arne Pyson over het spotlied van zijn vader

Tijdens de bezetting schreef mijn vader een spottende tekst op de melodie van het populaire vissers- en zeemansliedje Lied van de Zee.

Het gaat als volgt:

Aan strand stond een Duitscher een held van de zee
Hij kloeg aan de baren zijn droefheid en wee
Ik mag van den Fuhrer naar Engeland gaan
Maar ik konder niet zwemmen, wat nu gedaan

Refrein
Fuhrer waarom komt ge niet mede op de baren
Bij ons moet ge zijn ook al dreigen gevaren
Wij behooren te samen als de visch in de zee               )
De haaien die zwemmen, zwem dus ook met ons mee  ) 2x


Toen kwam daar den Fuhrer het strand opgegaan
Hij zag het soldaatje en bleef even staan
Zijt gij niet vertrokken met d'and'ren op zee
Och! nu zei 't soldaatje, ik durfde niet mee

Refrein
Fuhrer waarom komt gij niet mede op de baren
Churchil zal uw grijpmacht wel even bedaren
Want 't voedsel der haaien spoeld af aan de zee
Dan stampt mister Churchil, U terug in de zee

Wat beliefd zei den Fuhrer! Gij laffe soldaat
Ik wil U eens tonen hoe gemak'lijk het gaat
Stap maar in mijn bootje en vaar met me mee
Wij drinken te samen in Londen den thee

Refrein
Fuhrer zoudt gij U ditmaal niet bedriegen
Fuhrer het is gemak'lijk den radio doen liegen
In Londen geraken is and'ren thee
Een Duitsche soldaat drinkt liever het water der zee


Hun mosselschuit vaarde op eene torpiel
Hij vloog al in slinters den monteur viel stil
En Churchil vertelde ik schoot U dooreen
Hun zielen die vlogen d'eeuwigheid heen

Refrein
Fuhrer uwe ziele nog nat van de baren
Naar d'hel zult gij gaan voor de rest van uw jaren
Uwe ziel hangt te drogen als een hemd in de wind
Dat hebt gij te danken aan onzen makker Churchil

(c) Arne Pyson. Gebruik van deze tekst toegestaan mits bronvermelding en kennisgeving aan Archief.