Strangh NN.

loopbaan

Aalmoezenier van de Arbeid; werkzaam in de Vrije Visserijschool
Proost van “’t Zal wel gaan”

bibliografie

R. DECLEER, De Aalmoezeniers van den Arbeid in Oostende 1926-1954, in : De Plate, 1997, p. 164 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 16.02.2009.