Schipman Jean-Pierre-Pascal (1820-1886)

° Oostende, 11 november 1820 - †Brugge, 9 mei 1886

loopbaan

Intrede in het Seminarie te Brugge in 1840
Priester gewijd op 6 juni 1846
Onderpastoor Sint-Pieterskerk Oostende 9 augustus 1859- 29 augustus 1861
Onderpastoor Sint Maartensparochie Kortrijk 1861
Directeur Pensionaat van de Zusters van Maria in Izegem, 1862
Directeur van het Sint-Michielsinstituut en van de lagere klassen van het Klein-Seminarie in Roeselare, 1864
Directeur van de Broeders van Liefde te Brugge 1871
Kantonaal inspecteur van het lager onderwijs 1868
Inspecteur Katholieke Scholen Brugge 1879
Parochiepriester in Oostende omstreeks 1861.

bibliografie

I. VAN HYFTE, Oostende solidariteit met de Pauselijke Zoeaven,in : De Plate, 1993; p. 71-79.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 09.02.2009.