Seens François (Pater Hierathe) (ca. 1752)

° Beerlegem, ca. 1752

loopbaan

Pater Kapucijn in het klooster in Oostende in 1786
Biechtvader

bibliografie

R. VAN CRAEYNEST, De Capucijnen te Oostende op het einde van de 18de eeuw, in : De Plate, 1993, p. 287 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 09.02.2009.