Quintens Werner (1937-2005)

° Oostende, 21 december 1937 - † Oostende, 10 januari 2005

studies

Werner Quintens haalde een licentie filosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en de licentie theologie aan de Pauselijke Universiteit in Rome. Hij doctoreerde ook in de bijbelse wetenschappen aan het Pontificium Institutum Biblicum in Rome.

loopbaan

Tot priester gewijd in 1962
Quintens werd in 1967 professor aan het seminarie in Brugge en geestelijk directeur van de afdeling theologie.
In 1972 werd hij rector van het Belgisch Pauselijk College in Rome en kort daarop kapelaan van de paus.
In 1987 werd Quintens ereprelaat. Monseigneur Quintens bleef van 1972 tot 2003 kerkelijke raadgever bij de ambassade van België aan de Heilige Stoel en kreeg in 1997 eervol ontslag als rector van het Belgisch pauselijk college in Rome, waar de Bruggeling Johan Bonny hem opvolgde.
Nog tot 1997 was hij ook rector van de Koninklijke Belgische kerk Sint-Juliaan-der-Vlamingen in Rome. Daar werd hij door Hugo Vanermen opgevolgd.

iconografie

Beeldbank Oostende, DW/C118: bidprentje

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 08.04.2011.