Poret Augustine (Soeur Marie de St. Jean de la Croix)

persoonlijke gegevens

Franse nationaliteit

loopbaan

Zuster in de Orde van de Zusterkens der Armen (Petites Soeurs de Pauvres);
Één van de vijf eerste zusters van die orde die uit het moederhuis in Saint-Pern (F) naar Oostende kwamen om het ouderlingengesticht in de Lijndraaierstraat te openen in 1866.
Overste van 1866 tot 1872

bibliografie

I. VAN HYFTE, Zusterkens der Armen Oostende 1866-1986, Oostende, 1995.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 22.01.2009.