Nibbs Charles J.

loopbaan

Aalmoezenier vande Royal Navy in Oostende omstreeks 1921
Verliet Oostende eind 1921

bibliografie

J.P. FALISE, De Anglikaanse kerk te Oostende, in : De Plate, 1992, p. 214 ev.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.01.2009.