Nefors Andries (Pater Honoré) (1912-1966)

° Oostende,12 januari 1912 – † Hoboken, 3 maart 1966.

studies

Hij volgde lager onderwijs in de broederschool van de Nieuwlandstraat en humaniora aan het O.-L.-V.-College van Oostende.

loopbaan

Na zijn humaniorastudies trad hij in 1930 toe tot de Congregatie van de Minderbroeders Conventuelen te Brussel.
Hij werd priester gewijd te Leuven op 06.07.1936 en droeg kort nadien zijn eremis op in de St.-Janskerk.
Na zijn wijding werd hij benoemd in het onderwijs te Halle
Op 19.06.1953 werd hij onderpastoor te Hoboken.
Hij was te Hoboken vooral geëerd omwille van zijn inzet voor de arbeidersbevolking.

bibliografie

E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 19.01.2009.