Dhoore NN.

loopbaan

Zuster in de orde van de Religieuzen van Sint-Andreas
Voorzitster Raad van Beheer Sint-Andreasinstituut

bibliografie

50 jaar Sint-Andreas, s.d., s.l.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 14.01.2009.