Maurus Alfons (1845-1911)

° Oostende, 28 september 1845 - † Copperas-Hill, 20 oktober 1911

loopbaan

Priester gewijd te Brugge op 22 mei 1869
Leraar College Menen 1868
Naar Engeland (Bisdom Liverpool) in 1878
Onderpastoor van de Pro-kathedraal Copperass-Hill (Liverpool) 1878
Rector in 1896
Zette er zich speciaal in voor de kwaliteit van de kerkzang

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.01.2009.