Massenhove André (Broeder Winockx) (1908-1970)

° Oostende, 22 maart 1908 - † Oostende, 28 december 1970

persoonlijke gegevens

Hij werd geboren in de Waterwerkstraat 1 (Boterput). Zijn ouders, broers en zuster kwamen in 1915 in de Nieuwlandstraat wonen. In september 1918 liet zijn vader het leven als burgerlijk oorlogsslachtoffer. Moeder Massenhove stond alleen voor de opvoeding van haar vijf kinderen.

studies

Lagere school in de Nieuwlandstraat en behaalde nadien het A3-diploma in de afdeling Mechanica aan het Vrij Technisch Instituut van de Stuiverstraat. Zijn beste vriend was Honoré Stubbe. Zij waren samen op school en gingen ook samen werken.

Als A3-gediplomeerden vonden beiden werk op de Scheepswerven Béliard & Crighton. Als het enigszins mogelijk was, trokken zij te voet naar hun werk omdat dit hun de mogelijkheid bood onderweg hun rozenkrans te bidden.

loopbaan

Broeder in de Orde vande Witte Paters Geprofest op Pasen 1931
Vertrokken naar Belgisch Congo (Ruanda) voor missioneringswerk op 27 september 1933
Als jonge man werkte André zijn noviciaat bij de Witte Paters van Afrika te Gits. Hij voltooide zijn noviciaat, samen met broeder Honoré Stubbe in Algiers.
Vanuit Algiers vertrokken beiden naar het missieveld, broeder A. Massenhove naar Rwanda, broeder H. Stubbe naar het Albert Meer.
In Rwanda was broeder A. Massenhove de bouwer van verscheidene kerken, kloosterpanden en scholen. Het was in de periode dat de broeders niet alleen moesten helpen bij de bouw maar ook moesten instaan voor het bakken van de stenen.

Door ziekte overmand, keerde hij in 1962 voor goed naar België terug en verbleef in het rusthuis der Witte Paters te Varsenare. Bijna maandelijks vertoefde hij enkele dagen op St.-Jan.

Hij overleed op 28.12.1970 in de H. Hartkliniek te Oostende. De rouwdienst werd gecelebreerd in de St.-Janskerk Zijn stoffelijk overschot rust te midden van zijn medebroeders te Varsenare.

bibliografie

Missie album. Dekenij Oostende. Bisdom Brugge. Hulde aan de missionarissen uit de achttien parochies van de dekenij, Oostende, 1950.
E. DESCHEPPER & G. MOERMAN, Geschiedenis van de Sint-Jansparochie te Oostende 1924-1974, Oostende, 1974.

redactie

Norbert Hostyn

bronvermelding

online via http://archief.oostende.be / biografieën;
laatst gewijzigd op 05.01.2009.